Dnes je:SYNERGIZACE TĚLA A MYSLISYNERGIZACE TĚLA A MYSLI

Je metoda, která byla původně vytvořena z důvodu, aby sami rodiče mohli pomoci svým dětem při problémech s učením a chováním.

Při používání této metody v praxi se potvrdilo, že Synergizace má dalekosáhlejší možnosti využití.

Je cestou k výkonnosti a duševní pohodě. Dokáže významně zvýšit kvalitu života, zlepšit výkonnost a navodit duševní pohodu. Umožňuje přechod od přežívání k plnému prožívání.

Využívá aktivace vitality a pozitivního myšlení. Nastoluje a prohlubuje proces sebeuvědomování. Tyto síly je dobré mít na své straně při zdolávání jakýchkoli obtíží, včetně zdravotních.

Synergie znamená v řečtině spolupráci nebo součinnost. Spolupráce a součinnost šetří námahu a posiluje, vede k lepším výsledkům.

Synergizace odstraňuje emocionální náboj vzpomínek a prožitků a zajišťuje jejich slučitelnost s vědomím.

Synergizace dává člověku MOŽNOST SVOBODY VOLBY, jak ovládat své chování a prožívat svůj život.

Cílem procesu synergizace je harmonizovat, posílit a synergizovat všechny složky člověka:

- intelektuální a smyslovou
- emocionální a zkušenostní
- pudovou a tělesnou

Synergizace těla a mysli slouží ke stimulaci spolupráce:
- mezi jednotlivými orgány těla
- mezi levou a pravou mozkovou hemisférou
- mezi tělem a myslí
- mezi tělem a pudem
- mezi smysly a poznáním
- mezi člověkem a jeho okolím

TATO METODA VEDE K:

- citovému odpoutání od břemen zkušeností, vštípených „pravd“, lží i polopravd, strachu, obav i bolesti, jež si s sebou neseme z minulosti, „Co mě tíží?“
- zjištění nesrovnalostí a nesouladů zatěžujících náš současný život ve vztahu k sobě i k ostatním, „V čem se topím?“
- odblokování cesty k vytouženým cílům, „Jak překonám překážky, kudy si vyšlapu novou cestu?“
- rozproudění, posílení a nasměrování energie těla a mysli vytouženým směrem, „Odkud načerpám sílu?“
- prohloubení sebepoznání a uvědomění si svého já, „Kdo jsem, jaký jsem a co mám v sobě rozvíjet?“

Jak bude?

In-počasí

Napište nám

    

Statistika přístupů: