Dnes je:IVA NĚMCOVÁ


Motto: „Kdysi v dětství jsme se podvědomě rozhodli splnit očekávání druhých, aby nás měli rádi a přijímali nás. Tím jsme ale popřeli sami sebe a vzdali se možnosti žít svůj vlastní život. Teď stojíme na křižovatce, kdy můžeme toto změnit a tímto rozhodnutím se vrátit sami k sobě.“


KINEZIOLOGII – ONE BRAIN i SYNERGIZACI TĚLA A MYSLI se věnuji od roku 1999. Při individuální práci s klientem se zaměřuji na problémy, které ho tíží nebo na oblast života, ve které chce změnu a uvolňuji bloky v jeho energetickém systému.

Bloky v našem energetickém systému, které jsme si vytvořili v dětství na základě touhy po lásce a přijetí a také generační zátěž, kterou si sebou neseme, nám ovlivňuje to, jak sami sebe přijímáme a jaký máme vztah sami k sobě. Vše, co žijeme ve svém životě, je odrazem nás samých. Kineziologie a Synergizace jsou metody, které uvolňují bloky i zátěže a tím může dojít ke změnám v našem životě.

Další oblastí, kde může pomoci Kineziologie a Synergizace, je návrat do vašich minulých životů. Vzhledem k tomu, že naše duše prožívá vše v přítomném okamžiku i zátěže, které si neseme z minulých životů, nás ovlivňují v současném životě.

Tak jako každá kapka vody v oceánu má své místo, tak i nepatrná změna ve vašem nitru změní celý svět.

                     Iva Němcová


Jak bude?

In-počasí

Napište nám

    

Statistika přístupů: